Chăm sóc da

Trang điểm

Nước hoa

Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc tóc

Sản phẩm tắm gội

Trang chủ

30 triệu khách hàng

Hằng ngày, khắp mọi nơi trên thế giới, 30 triệu phụ nữ đang giữ mối liên hệ với Yves Rocher, dựa trên niềm tin và sự hài lòng giữa đôi bên.

Số liệu về Yves Rocher

Hằng năm, có 300 triệu sản phẩm được bán, đồng nghĩa với mỗi giây 10 sản phẩm được khắp mọi nơi trên thế giới! (2009) – 70 triệu sản phẩm được bán tại Pháp (cứ 3 phụ nữ Pháp sẽ có 1 phụ nữ là khách hàng của Yves Rocher) – 550 cửa hàng tại Pháp – Thương hiệu có mặt trên 88 quốc gia với gần 4000 cửa hàng – 10 triệu quyển Green Book về Sắc đẹp được dịch sang 20 ngôn ngữ – Cứ mỗi giây có 1 sản phẩm dòng Les Plaisirs Nature được bán.