Chăm sóc da

Trang điểm

Nước hoa

Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc tóc

Sản phẩm tắm gội

Trang chủ

Chiến lược đa dạng hóa sinh học

Yves Rocher thực hiện và truyền tải cam kết về đa dạng hóa sinh học thông qua Sắc Đẹp Thiên Nhiên .Trong nỗ lực làm cho chiến lược này được phổ biến rộng rãi, Yves Rocher đã kết hợp với viện INSPIRE,cơ quan về năng lượng môi trường Dervenn cùng với hỗ trợ từ Liên minh Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN).
  • Chiến lược về tôn trọng đa dạng hóa gồm có 3 mục tiêu chính:
  • - Trở thành thương hiệu đi tiên phong trong mối liên hệ với các thực thể sống thông qua việc thực hiện hỗ trợ đối với các thay đổi của xã hội.
  • - Chịu trách nhiệm về việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.
  • - Là đại sứ về đa dạng hóa sinh học cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho hơn 30 triệu khách hàng của nhãn hàng trên toàn thế giới.