Chăm sóc da

Trang điểm

Nước hoa

Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc tóc

Sản phẩm tắm gội

Trang chủ

Từ thực vật đến làn da

Bằng việc giám sát chặt chẽ tất cả các quy trình để cho ra sản phẩm, Yves Rocher có thể quản lý được những tác động đến môi trường cũng như có các công cụ để thực hiện điều này. Từ công thức sản phẩm cho đến việc sử dụng chúng, mục tiêu của Yves Rocher là hạn chế mức thấp nhất những tác động đến môi trường sống.

Chúng tôi thực hiện những điều đã nói !
Đó là cách Yves Rocher chăm sóc cho thiên nhiên,từ thực vật đến làn da, và mang vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ cho mọi phụ nữ.

Trong ngành mỹ phẩm [ Đánh giá phát triển bền vững] IFOP 2009 đến 2010.