Chăm sóc da

Trang điểm

Nước hoa

Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc tóc

Sản phẩm tắm gội

Trang chủ

NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN

 • Từ những nơi xa xôi nhất cho đến trung tâm của Brittany, các nhà nghiên cứu Yves Rocher (thực vật học, nông nghiệp học,...) thực hiện nghiên cứu thực vật, tìm hiểu các thuộc tính mới cho mỹ phẩm và tạo ra những sản phẩm làm đẹp với phương châm sáng tạo và hiệu quả hơn. Viện Nghiên cứu Sắc Đẹp Thiên Nhiên đã sử dụng hơn 1.000 nguyên liệu từ 350.000 giống thực vật nổi tiếng. Sắc Đẹp Thiên Nhiên chỉ mới bắt đầu!
  Di chuyển chuột của bạn trên bản đồ để xem những nguồn thực vật chính của chúng tôi qua mạng lưới cung ứng trên toàn thế giới.

  Botanical sources
    
 • Khi Yves Rocher tạo ra Sắc Đẹp Thiên Nhiên, chúng tôi đã tham gia vào hiệp ước với phụ nữ và thiên nhiên. Với cam kết mang đến những tinh hoa của thiên nhiên để làm đẹp cho phái nữ và tích cực bảo vệ thiên nhiên thông qua hoạt động đa dạng hóa sinh học. Cam kết này luôn đi đầu trong bất cứ hoạt động nào của Yves Rocher, đặc biệt là đối với mạng lưới thực vật.

  Using plants sustainably Madagascan aphloia

  Thiên nhiên là nguồn gốc của vẻ đẹp và nó cần được bảo vệ. Nguồn lực này chỉ được sử dụng khi chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến sinh thái và môi trường. Kiểm tra thực tế được tiến hành tại các cánh đồng và các đại lý với hơn 100 tiêu chuẩn khác nhau. Chỉ có những thực vật nào đáp ứng được Điều lệ thực vật của Yves Rocher mới được đưa vào sử dụng và sản xuất.

  Yves Rocher dẫn đầu trong việc hạn chế tác động đến môi trường thông qua việc ủng hộ tích cực Công ước của Liên hợp quốc về đa dạng sinh học với ba mục tiêu: bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng các thành phần một cách hợp lý và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc khai thác tài nguyên. Ví dụ, sử dụng apholoia trong Sắc đẹp Thiên Nhiên giúp hỗ trợ phát triển kinh tế và kỹ thuật của đối tác chúng tôi tại Madagascar, cũng như đồng hành trong công tác bảo vệ rừng.