Chăm sóc da

Trang điểm

Nước hoa

Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc tóc

Sản phẩm tắm gội

Trang chủ

Những ghi nhận khoa học

Phòng thí nghiệm của Yves Rocher thiết lập những báo cáo khoa học cho tất cả những cải tiến của Sắc Đẹp Thiên Nhiên.
Nó là tài liệu tổng quan về việc giải thích các cơ chế của da, trình bày phản ứng thu được thông qua việc sử dụng các thông số kỹ thuật, cung cấp một bản tóm tắt các kết quả khoa học trong ống nghiệm, kiểm tra và danh sách tất cả các bằng sáng chế.

cure solutions anti-agressions

Tải về các ghi nhận khoa học

cure solutions anti-fatigue

cure solutions anti-fatigue

Tải về các ghi nhận khoa học

sérum vététal3

sérum vététal

Tải về các ghi nhận khoa học