Chính sách giao nhận hàng hoá

Sau khi khách hàng đã đặt hàng thành công, bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận đơn hàng, đồng thời gửi cập nhật sớm nhất đến khách hàng qua email.