GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 112 BURGUNDY RED

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  559.000 ₫
 2. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 111 ROSY RED

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
  Hết hàng
 3. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 110 FLAMBOYANT RED

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 4. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 109 RASPBERRY

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 5. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 108 WILD MAUVE

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
  Hết hàng
 6. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 107 INTENSE PINK

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 7. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 106 DARK MAUVE

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 8. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 105 SPLENDID PINK

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 9. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 102 DAMASK PINK

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm