MỸ PHẨM ĐẠO ĐỨC

Mang vẻ đẹp cho mọi phụ nữ đồng nghĩa với mang lại vẻ đẹp cho hành tinh

Từ thực vật đến làn da

Bằng việc giám sát chặt chẽ tất cả các quy trình để cho ra sản phẩm, Yves Rocher có thể quản lý được những tác động đến môi trường cũng như có các công cụ để thực hiện điều này. Từ công thức sản phẩm cho đến việc sử dụng chúng, mục tiêu của Yves Rocher là hạn chế mức thấp nhất những tác động đến môi trường sống.

Chúng tôi thực hiện những điều đã nói !
Đó là cách Yves Rocher chăm sóc cho thiên nhiên,từ thực vật đến làn da, và mang vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ cho mọi phụ nữ.

NGỪNG THÍ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT

Nhãn hàng Yves Rocher đã cam kết nói “Không” với thử nghiệm sản phẩm trên động vật.
Năm 1989, Yves Rocher là người tiên phong trong lĩnh vực mỹ phẩm dừng thử nghiệm sản phẩm trên động vật và thay thế bằng phương pháp thử nghiệm khác.

Thực thi cam kết :

- Chúng tôi dừng thử nghiệm sản phẩm trên động vật kể cả thành phẩm và thành phần.

- Chúng tôi hỗ trợ chương trình nghiên cứu phương pháp thay thế cho việc thử nghiệm trên động vật.

- Chúng tôi không sử dụng thành phần từ động vật ngoại trừ sáp ong và mật ong.

Cam kết dừng thử nghiệm sản phẩm trên động vật vẫn và sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động của nhãn hàng Yves Rocher.