Trang điểm

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Beige 300

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 2. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Beige 200

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 3. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Beige 150

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 4. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Beige 100

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 5. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Beige 025

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 6. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Rose 250

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 7. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Rose 200

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 8. Phấn phủ dạng nén Compact Face Powder Box 10g Rose 100

  Phù hợp cho mọi loại da, che phủ tối ưu và hoàn hảo

  Đánh Giá:
  420,000 ₫
 9. Phấn phủ dạng bột FIXING AND BLURRING LOOSE POWDER 15G

  Một làn da trắng sáng tự nhiên!

  Đánh Giá:
  690,000 ₫
 10. Phấn phủ ZERO DEFAUT FLAWLESS SKIN POWDER 10G -BEIGE MAT

  Phấn phủ dạng nén với độ che phủ cao

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 199,000 ₫ Giá thông thường 420,000 ₫ -53%
 11. Phấn phủ ZERO DEFAUT FLAWLESS SKIN POWDER 10G -BEIGE MOYEN

  Phấn phủ dạng nén với độ che phủ cao

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 199,000 ₫ Giá thông thường 420,000 ₫ -53%
 12. Phấn phủ ZERO DEFAUT FLAWLESS SKIN POWDER 10G - LIGHT BEIGE
  Phấn phủ dạng nén với độ che phủ cao
  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 199,000 ₫ Giá thông thường 420,000 ₫ -53%
 13. Phấn phủ ZERO DEFAUT FLAWLESS SKIN POWDER 10G - ROSE MEDIUM

  Phấn phủ dạng nén với độ che phủ cao

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 199,000 ₫ Giá thông thường 420,000 ₫ -53%

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm