Trang điểm

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 157 - HAZY MAUVE

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  559.000 ₫
  Hết hàng
 2. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 156 - NUTMEG RED

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  90%

  Nhận Xét

  559.000 ₫
  Hết hàng
 3. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 155 - PINK

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  559.000 ₫
  Hết hàng
 4. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 154 - SPLENDID PINK

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  559.000 ₫
 5. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 152 - MAUVE

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  559.000 ₫
 6. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 151 - EGGPLANT MAUVE

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  559.000 ₫
  Hết hàng
 7. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 150 - ROSE BLUSH

  Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  559.000 ₫
 8. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 112 BURGUNDY RED

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  559.000 ₫
 9. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 111 ROSY RED

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 10. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 110 FLAMBOYANT RED

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 11. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 109 RASPBERRY

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 12. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 108 WILD MAUVE

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
  Hết hàng
 13. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 107 INTENSE PINK

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 14. Son kem lì GRAND ROUGE L'ELIXIR LIQUID LIPSTICK - 102 DAMASK PINK

  Son kem lì bền màu đến 12 giờ!

  559.000 ₫
 15. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 120 BLACK CHERRY

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫
 16. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 119 RADIANT RED

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  80%

  Nhận Xét

  499.000 ₫
 17. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 118 BRIGHT RED

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  499.000 ₫
  Hết hàng
 18. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 117 TANGERINE

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫
  Hết hàng
 19. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 116 SPARKLING CORAL

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫
  Hết hàng
 20. Son lì GRAND ROUGE SATIN LIPSTICK 114 SPLENDID PINK
  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!
  499.000 ₫
 21. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 113 DAZZLING PINK

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫
 22. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 112 SCINTILLATING PINK

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫
  Hết hàng
 23. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 111 POWDERY PINK

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫
 24. Son lì GRAND ROUGE SATIN LIPSTICK - 110

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499.000 ₫

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm