Trang điểm

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. <30.1.2022> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL POLISH 5ML - 73 AGAVE GREEN

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 2. Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL POLISH 5ML - 25 HYDRENGEA PINK

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 3. <30.1.2022> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL POLISH 5ML - 23 PINK SHERBET

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 4. <30.8.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL POLISH 5ML - 105 PEARLY PEONY

  Khám phá 50 màu sơn móng mới của chúng tôi!


  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 5. Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL 5ML - 94 SPARKLING GOLD

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 6. <30.1.2022> Sơn móng BOTANICAL COLOUR NAIL POLISH 5ML - 71 MINT

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 7. Sơn móng BOTANICAL COLOUR NAIL POLISH 5ML - 101 IRIDESCENT BEIGE

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 8. <30.12.2021> BOTANICAL COLOUR NAIL POLISH ANTHRACITE 81 5ML

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 9. <31.10.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL 5ML - 41 RUBY RED
  Màu sắc đa dạng, tươi đẹp & sáng bóng.
  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 10. <30.1.2022> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL 5ML - 72 EUCALYPTUS

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 11. <30.11.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOUR NAIL POLISH 5ML - 12 BROWN

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 12. <30.10.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOUR NAIL POLISH 5ML - 42 POPPY RED

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 13. <30.10.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOUR NAIL POLISH 5ML - 106 PEARLY CHERRY

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 14. <Date: 30.1.2022> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL 5ML - 53 ORANGEY-RED
  Kết cấu dạng gel giúp tăng độ sáng bóng vượt trội & khả năng lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.
  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 15. <30.11.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL POLISH 5ML - 63 VIOLET BLUE

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%
 16. <30.10.2021> Sơn móng BOTANICAL COLOR NAIL POLISH 5ML - 93 SPARKLING SILVER

  Lưu giữ màu sắc tươi mới suốt 7 ngày.

  Giá đặc biệt 90,000 ₫ Giá thông thường 189,000 ₫ -52%

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm