Đó là một thách thức lớn cho Yves Rocher để khẳng định nguồn gốc Brittany trong thế giới toàn cầu hóa. Nhưng chính điều này đã tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu. Là một thương hiệu trung thành với vùng đất mà nó được sinh ra, Yves Rocher quyết định tất cả các hoạt động chính sẽ được thực hiện ở La Gacilly, quê hương của thương hiệu và là mảnh đất đã sinh ra ông.