EYEBROW PENCIL

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Chì kẻ chân mày Eyebrow Pen Stick 0,09g 04. Brun

  Chân mày được định hình chính xác cả ngày dài.

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 133,000 ₫ Giá thông thường 190,000 ₫ -30%
 2. Chì Chuốt Kẻ Chân Mày 1g Màu 05. Ultra Brun

  Định hình chân mày hoàn hảo!

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 112,000 ₫ Giá thông thường 160,000 ₫ -30%
 3. Chì chuốt kẻ chân mày 1g Màu 02. Cendre

  Định hình chân mày hoàn hảo!

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 112,000 ₫ Giá thông thường 160,000 ₫ -30%
 4. Chì Chuốt Kẻ Chân Mày 1g Màu 04. Brun

  Định hình chân mày hoàn hảo!

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 112,000 ₫ Giá thông thường 160,000 ₫ -30%
 5. Chì Vặn Kẻ Chân Mày 0,09g Màu 05. Ultra Brun

  Chân mày được định hình chính xác cả ngày dài.

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 133,000 ₫ Giá thông thường 190,000 ₫ -30%
 6. Chì Vặn Kẻ Chân Mày 0,09g Màu 02. Cendre

  Chân mày được định hình chính xác cả ngày dài.

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 133,000 ₫ Giá thông thường 190,000 ₫ -30%
 7. Chì Vặn Kẻ Chân Mày 0,09g Màu 03. Châtain

  Chân mày được định hình chính xác cả ngày dài.

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 133,000 ₫ Giá thông thường 190,000 ₫ -30%
 8. Chì Chuốt Kẻ Chân Mày 1g Màu 03. Châtain

  Định hình chân mày hoàn hảo!

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 112,000 ₫ Giá thông thường 160,000 ₫ -30%
 9. <Date 30.06.2023> Chì vẽ chân mày EYEBROW PENCIL - CHESTNUT

  Định hình chân mày hoàn hảo!

  Đánh Giá:
  Giá đặc biệt 167,300 ₫ Giá thông thường 239,000 ₫ -30%

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm