GRAND ROUGE SATIN

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. <Date 30.11.2021> Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 120

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  499,000 ₫
 2. <30.3.2022> Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 119 - RADIANT RED

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  80%

  Nhận Xét

  499,000 ₫
 3. <30.1.2022> Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 118 - BRIGHT RED

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  Giá đặc biệt 329,000 ₫ Giá thông thường 499,000 ₫ -34%
 4. Son lì YVES ROCHER GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 117

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499,000 ₫
 5. Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 116 - SPARKLING CORAL

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  499,000 ₫
 6. <30.4.2022>Son lì YVES ROCHER GRAND ROUGE SATIN LIPSTICK 114
  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!
  499,000 ₫
 7. <Date 30.3.2022> Son lì YVES ROCHER GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 113

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Giá đặc biệt 329,000 ₫ Giá thông thường 499,000 ₫ -34%
 8. <31.11.2021> Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 110 DEEP VIOLET

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  499,000 ₫
 9. <28.2.2022> Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 108

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499,000 ₫
 10. <30.4.2022> Son lì GRAND ROUGE LIPSTICK SATIN 103

  Sắc màu sang trọng, quyến rũ cho đôi môi!

  499,000 ₫

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm