GRAND ROUGE MATTE

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 157 - HAZY MAUVE

  [157] Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  430,000 ₫
 2. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 156 - NUTMEG RED

  [156] Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  93%

  Nhận Xét

  430,000 ₫
 3. <Date 30.8.2023> Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 155 - PINK

  [155] Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  80%

  Nhận Xét

  430,000 ₫
 4. <HSD 30.07.2023> Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 154 - SPLENDID PINK

  [154] Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  430,000 ₫
 5. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 152 - MAUVE

  [152] Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  430,000 ₫
 6. Son lì GRAND ROUGE MATTE LIPSTICK 150

  [150] Tạo hiệu ứng lì với lớp bao phủ không gây khô, đôi môi được tái tạo với màu sắc hoàn hảo.

  Đánh Giá:
  100%

  Nhận Xét

  430,000 ₫

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
sản phẩm